คุณมี 1000 KRW  -   คุณได้รับ 3347.1733620789000 KHR