คุณมี 1000 KHR  -   คุณได้รับ 0.336492789169099000 SGD