คุณมี 1000 KHR  -   คุณได้รับ 0.339562195121951000 SGD