คุณมี 1000 KHR  -   คุณได้รับ 26.2007317073171000 JPY