คุณมี 1000 KHR  -   คุณได้รับ 26.6121916550992000 JPY