คุณมี 1000 KHR  -   คุณได้รับ 1.88162375752686000 HKD