คุณมี 1000 KHR  -   คุณได้รับ 1.927588230806000 HKD