คุณมี 1000 KHR  -   คุณได้รับ 1.73786634359493000 CNY