คุณมี 1000 KHR  -   คุณได้รับ 1.71190243902439000 CNY