คุณมี 1000 KHR  -   คุณได้รับ 0.229571951219512000 CHF