คุณมี 1000 KHR  -   คุณได้รับ 0.244841745016324000 CHF