คุณมี 1000 KHR  -   คุณได้รับ 0.325047464560861000 CAD