คุณมี 1000 KHR  -   คุณได้รับ 0.330262195121951000 CAD