คุณมี 1000 KHR  -   คุณได้รับ 0.336495246038179000 SGD