คุณมี 1000 KHR  -   คุณได้รับ 0.353326380368098000 SGD