คุณมี 1000 KHR  -   คุณได้รับ 1000 KHR
CAB Money Exchange - Arrival Hall - Get4x