คุณมี 1000 KHR  -   คุณได้รับ 26.070958302853000 JPY