คุณมี 1000 KHR  -   คุณได้รับ 26.6767813267813000 JPY