คุณมี 1000 KHR  -   คุณได้รับ 26.7815354233523000 JPY