คุณมี 1000 KHR  -   คุณได้รับ 1.90256073619632000 HKD