คุณมี 1000 KHR  -   คุณได้รับ 1.92759928671685000 HKD