คุณมี 1000 KHR  -   คุณได้รับ 1.7381762280247000 CNY