คุณมี 1000 KHR  -   คุณได้รับ 1.73779263752254000 CNY