คุณมี 1000 KHR  -   คุณได้รับ 0.244863856838042000 CHF