คุณมี 1000 KHR  -   คุณได้รับ 0.235616663986283000 CHF