คุณมี 1000 KHR  -   คุณได้รับ 0.325036408650002000 CAD