คุณมี 1000 XOF  -   คุณได้รับ 9.91438356164384000 GHS