คุณมี 1000 XOF  -   คุณได้รับ 1.33158934078678000 GBP