คุณมี 1000 XOF  -   คุณได้รับ 1.5173748141121000 EUR