คุณมี 1000 XOF  -   คุณได้รับ 27.4457191780822000 EGP