คุณมี 1000 XOF  -   คุณได้รับ 27.5558457627119000 EGP