คุณมี 1000 XOF  -   คุณได้รับ 12.0971186440678000 CNY