คุณมี 1000 XOF  -   คุณได้รับ 11.8916520807491000 CNY