คุณมี 1000 CNY  -   คุณได้รับ 84092.6048970821000 XOF