คุณมี 1000 CNY  -   คุณได้รับ 82664.3128353859000 XOF