Lotus Foreign Exchange - Pitt Street

ร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราที่ได้รับอนุญาต

อัตราแลกเปลี่ยนที่มีการผันผวนตามตลาดโลก

โปรดทราบว่านี่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนตามตลาดโลก เราใช้อัลกอริซึมที่เหมาะสมเพื่อคำนวณอัตรานี้โดยอาศัยจำนวนปัจจัยต่างๆ รวมถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และข้อมูลตลาดแบบเรียมไทม์

ตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บคือค่าบ่งชี้ความเชื่อมั่น ว่าการคาดการณ์ของเราจะมีความเชื่อมั่นอย่างไร (ยิ่งตัวเลขน้อยลงหมายความว่ายิ่งมีความเชื่อมั่นมากขึ้น)

เพื่อยืนยันอัตราแลกเปลี่ยน กรุณาทำการขอจองใน Get4x(หากมีการเปิดใช้งานสำหรับร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตรานี้)หรือโทรหาร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราโดยตรง

คุณมี

คุณได้รับ

ร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราอื่นที่อยู่ใกล้เคียง Lotus Foreign Exchange - Pitt Street

KVB KunLun Pty

Level 18, 2 Park (Citicorp Centre) St, Sydney NSW 2000.

New Century 2001 Pty Ltd

Ste1/ 388-390 Sussex St, Sydney NSW 2000.

Travel Money Oz - George Street 1

LG1, Pavilion on George, 580 George Street, Sydney, NSW, 2000, Australia

Travel Money Oz - Wynyard

(Flight Centre) 300 George St, Sydney NSW 2000, Australia

Travelex - Bridge Street

HSBC, 28 Bridge Street, Sydney, NSW, 2000, Australia

Travelex - George Street

Suncorp Bank, 330B George St, Sydney, NSW, 2000, Australia

Travelex - King Street

HSBC, 92 King Street, Sydney, NSW, 2000, Australia

Travelex - Town Hall

HSBC, 570 George Street, Sydney, NSW, 2000, Australia