คุณมี 1000 AUD  -   คุณได้รับ 900.792544024996000 CAD