คุณมี 1000 AUD  -   คุณได้รับ 899.969948499997000 CAD