คุณมี 1000 AUD  -   คุณได้รับ 905.736250149998000 CAD