คุณมี 1000 AUD  -   คุณได้รับ 894.986779524996000 CAD