คุณมี 1000 AUD  -   คุณได้รับ 897.404497199996000 CAD