คุณมี 1000 AUD  -   คุณได้รับ 929.808863125001000 CAD