คุณมี 1000 HKD  -   คุณได้รับ 1031.73527945706000 MOP