คุณมี 1000 HKD  -   คุณได้รับ 1029.5608450098000 MOP