คุณมี 1000 KRW  -   คุณได้รับ 3394.94216101607000 KHR