คุณมี 1000 KRW  -   คุณได้รับ 3418.32599044935000 KHR