คุณมี 1000 HKD  -   คุณได้รับ 523406.04800295000 KHR