คุณมี 1000 LAK  -   คุณได้รับ 468.48962669898000 KHR